ống thạch anh chịu nhiệt cao

Giá bán: 200đ

ống thạch anh chịu nhiệt độ cao dùng trong lò nung phôi trung tần. Quy cách ống thông dụng: phi 30/40; phi 35/45; 50/60; 55/65… và theo đơn đặt hàng.

Liên hệ: 0904145850

ống thạch anh chịu nhiệt độ cao dùng trong lò nung phôi trung tần. Quy cách ống thông dụng: phi 30/40; phi 35/45; 50/60; 55/65… và theo đơn đặt hàng.

Liên hệ: 0904145850