Bảng mã lỗi điều hòa fujitsu nháy đèn hiển thị.

Bảng mã lỗi điều hòa fujitsu nháy đèn hiển thị.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Bảng báo lỗi điều hòa fujitsu theo các năm sản xuất

Năm sản xuất

Bảng chữ cái

Bảng số

Bảng tìm kiếm nhanh các năm

FY 2018

H

8

Năm sản xuất 2017

G

7

Năm sản xuất 2016

F

6

Năm sản xuất 2015

E

5

Năm sản xuất 2014

D

4

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 2011 đến nay.

Năm sản xuất 2013

C

3

Năm sản xuất 2012

B

2

Năm sản xuất 2011

A

1

Năm sản xuất 2010

W

0

Năm sản xuất 2009

V

9

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 2008- 2010.

Năm sản xuất 2008

T

8

Năm sản xuất 2007

S

7

Năm sản xuất 2006

R

6

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 2005 – 2007

Năm sản xuất 2005

P

5

Năm sản xuất 2004

N

4

Năm sản xuất 2003

J

3

Năm sản xuất 2002

H

2

Năm sản xuất 2001

G

1

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 1997 – 2004

Năm sản xuất 2000

F

0

Năm sản xuất 1999

E

9

Năm sản xuất 1998

D

8

Năm sản xuất 1997

C

7

Năm sản xuất 1996

B

6

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 1995 – 1996

Năm sản xuất 1995

A

5

Năm sản xuất 1994

W

4

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 1993 – 1994

Năm sản xuất 1993

V

3

Năm sản xuất 1992

T

2

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 1991 – 1992

Năm sản xuất 1991

S

1

Năm sản xuất 19990

R

0

Mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 1990 trở xuống

 

Bảng mã lỗi điều hòa fujitsu từ năm 2011 đến nay.

Từ trạng thái nhấp nháy của đèn, bạn có thể phỏng đoán nội dung lỗi qua bảng hiển thị sau đây.

Đèn hoạt động

Đèn hẹn giờ

Nội dung lỗi

Nguyên nhân chính

Nháy 2-5 lần

Lỗi tín hiệu nối tiếp

Liên lạc thất bại của đường dây kết nối giữa
các đơn vị trong nhà và ngoài trời , bị hỏng ra Breakdown của bảng biến tần đơn vị ngoài trời

Nháy 6-8 lần

Kiểm soát đơn vị trong nhà bất thường

Phân tích các bộ phận điện đơn vị trong nhà

Nháy 2 lần

Nháy 2-3 lần

Lỗi nhiệt độ đơn vị trong nhà

Ngắt kết nối/ ngắn mạch của đơn vị trong nhà themistor

Nháy 3 lần

Nháy 2-4 lần

Lỗi thermistor đơn vị ngoài trời

Ngắt kết nối / ngắn mạch của đơn vị ngoài trời thermistor

Nháy 4 lần

Nháy 2-8 lần

Kiểm soát đơn vị trong nhà bất thường

Thất bại của đơn vị trong nhà thành phần điện Sự cố của
bảng điều khiển đơn vị trong nhà

Nháy 2-5 lần

Bảo vệ quá dòng đơn vị ngoài trời

Phân tích các bộ phận điện đơn vị ngoài trời

Nháy 5 lần

Nháy 6-7 lần

Động cơ quạt ngoài trời xoay bất thường

Sự cố của
động cơ quạt ngoài trời Sự cố của bảng biến tần đơn vị ngoài trời

Nháy 6 lần

Nháy 2-3 lần

Động cơ quạt trong nhà quay bất thường

Sự cố của
động cơ quạt trong nhà Sự cố của bảng điều khiển đơn vị trong nhà

Nháy 7 lần

Nháy 2-4 lần

Lạnh chu kỳ bất thường
xả nhiệt độ bảo vệ

Thiếu khí, xả khuyết tật đặc tính thermistor

Nháy 8 lần

Nháy 2-4 lần

Lỗi bộ lọc hoạt động

Lỗi của bộ lọc hoạt động Thất bại của
bảng biến tần đơn vị ngoài trời

Tin Liên Quan